(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki:
Kâ’b b. Mâlik (-i Ensârî) radiya’llâhu anh
(Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya’llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını
Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de)
Hâne-i Saâdette olan Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem işitecek
derecede sesleri yükselmiş.
(Resûl aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) onlara doğru çıkıp ve Hücre (-i Şerîfenin)
perdesini aralayıp “Yâ Kâ’b!” diye nidâ buyurmuş.
(Kâ’b): “Lebbeyk yâ Resûlâ’llâh.” deyince
mübârek elleriyle işâret vererek:
“Şu kadarını, yâni yarısını alacağından bağışla.” buyurmuş.
(Kâ’b hemen): “Vallâhi bağışladım yâ Resûlâ’llâh.” demiş.
(Bunun üzerine İbn-i Ebî Hadred’e):
“(Şimdi) kalk, öde.” diye emretmiş.

üç yol arkadaşı

üç yol arkadaşı

 

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki:
Kâ’b b. Mâlik (-i Ensârî) radiya’llâhu anh
(Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya’llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını
Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de)
Hâne-i Saâdette olan Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem işitecek
derecede sesleri yükselmiş.
(Resûl aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) onlara doğru çıkıp ve Hücre (-i Şerîfenin)
perdesini aralayıp “Yâ Kâ’b!” diye nidâ buyurmuş.
(Kâ’b): “Lebbeyk yâ Resûlâ’llâh.” deyince
mübârek elleriyle işâret vererek:
“Şu kadarını, yâni yarısını alacağından bağışla.” buyurmuş.
(Kâ’b hemen): “Vallâhi bağışladım yâ Resûlâ’llâh.” demiş.
(Bunun üzerine İbn-i Ebî Hadred’e):
“(Şimdi) kalk, öde.” diye emretmiş.

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2019/01/üç-yol-arkadaşı.pnghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2019/01/üç-yol-arkadaşı-300x300.pngmuslumangencİSLAMİ SOHBETAffetmek,Affetmek Hadis,Affetmek hadis-i Şerif,dini sohbet,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET
(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki: Kâ'b b. Mâlik (-i Ensârî) radiya'llâhu anh (Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya'llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de) Hâne-i Saâdette olan Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem işitecek derecede sesleri yükselmiş. (Resûl aleyhi's-salâtü ve's-selâm) onlara doğru çıkıp ve...