Abid Kadinla Recep Ayı

Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı olarak Kâbe’de ibadet etmekle geçiriyordu.

Recep ayı girdiğinde de, Allah’a olan sonsuz sevgi ve saygısını dile getirmek için, günde on bir defa ihlâs süresini okuyordu.

Ayrıca Recep ayina karşı beslediği saygısını ifade için de atlas elbisesini çıkarıp, en değersiz elbisesini giyiyordu.

Abid kadın bir Recep ayında hasta düştü. Çok sevdiği oğluna da öldüğü takdirde kendisini üzerindeki değersiz elbisesiyle defnetmesini vasiyet etti.

Nihayet kadın bir gün ruhunu teslim edip bu fani âlem veda etti.

Oğlu, sanki annesinin vasiyeti yokmuş gibi, ötekine berikine gösteriş olsun diye, annesini en  şık ve pahalı elbisesiyle defnederek onun son sözünü yerine getirmedi.

Ölümünden sonra bir gece rüyasında annesini gören oğlana annesi, “Sevgili oğlum, niye vasiyetimi tutmadın? Ben senden razı ve hoşnut değilim” diye şikâyette bulunuyordu.

Sabah uykudan uyanan oğlan gece rüyasında gördüğü annesinin vasiyetini yerine getirmek üzere alelacele kabri başına  varıp da kabrini açtığında baktı ki, annesi yok. Hayretten dona kalıp iki gözü iki çeşme hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyordu, sormayın. Üstünü basını yolarak.

Tam bu sırada bir ses duydu. Sesin sahibi söyle diyordu: “Ey kulum, sen bilmiyor musun ki Recep ayini oruç tutarak geçiren kimseleri biz, kabrinde tek basına yalnız bırakmayız.”

Yazan:Tek1

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2017/09/Kaaba_mirror_edit_jj-1024x768.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2017/09/Kaaba_mirror_edit_jj-150x113.jpgmuslumangencGENELİSLAMİ SOHBETAbid Kadınla Recep Ayı | İsLaMiSiTe.NeT,Dini Sohbet Paylaşım Sitesi,genel sohbet,Hadislere Göre Çocuk Eğitimi | İsLaMiSiTe.NeT,İSLAMİ SOHBET
Abid Kadinla Recep Ayı Vakti zamanında bir kadın vardı. Zamanını devamlı olarak Kâbe'de ibadet etmekle geçiriyordu. Recep ayı girdiğinde de, Allah'a olan sonsuz sevgi ve saygısını dile getirmek için, günde on bir defa ihlâs süresini okuyordu. Ayrıca Recep ayina karşı beslediği saygısını ifade için de atlas elbisesini çıkarıp, en değersiz elbisesini giyiyordu. Abid...