Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla)

Abdestin Sünnetleri

1. Abdest almaya niyet etmek, (Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya)

2. Abdeste Euzü-Besmele ile başlamak, (Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim)

3. Evvala elleri bileklere kadar yıkamak,

4. Dişlerini misvak veya fırça ile fırçalamak yahut da parmakları ile ovmak,

5.Abdest organlarını ara vermeden yıkamak yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,

6.Yıkadığı azaları iyice ovmak,

7. Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,

8.Oruçlu olmadıgı vakit aldığı su ile ağzını iyice çalkalamak,

9.Burnuna üç defa su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek (oruçlu olmadıgı zaman suyu burnuna iyice çekmek),

10.Abdestte azaları yıkarken ve meshederken yukarı anlatılan sırayı gözetmek,

11.Her organı üçer kere yıkamak,

12.Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,

13.Abdeste elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

14.Sakalı sık olan kimse sakalını parmakları ile aralamak,

15.Parmakta yüzük var ise yüzüğü oynatmak,

16.Kulakları meshetmek,

17.Boynu meshetmek,

18.Başın tamamını meshetmek,

19.Parmakların arasını aralamak.

Abdestle ilgili bir ayet.

Kur’an-ı Kerim Maide(*) Sûresinin 5/6 . Ayetinde

“Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin”

ABDESTAbdestin,Abdestin Sünnetleri,islam,islami radyo,İSLAMİ SOHBET
Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla) ...