ALİMLER-EVLİYALAR-İSLAMA HİZMET EDENLER

Zeyd Bin Sabit kimdir

selamun aleykum arkadasşlar bugun konumuz ise Zeyd Bin Sabit hakkında,Zeyd Bin Sabit kimdir,Zeyd Bin Sabit hayatı,Zeyd Bin Sabit, Zeyd Bin Sabit En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî.dir, Resullah efendimizin medine...
islamisite-banner
ALİMLER-EVLİYALAR-İSLAMA HİZMET EDENLER

Osman Bin Talha

Osman Bin Talha Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî. Osman bin Talhâ, Mekke’de Kâbe Kayyımlığı ile vazîfeliydi. Sülâlesi câhiliye devrinde Kâbe’nin hicâbet vazîfesini yapardı, ya’nî kapı anahtarını taşırdı. Peygamber efendimiz, hicretten...
ALİMLER-EVLİYALAR-İSLAMA HİZMET EDENLER

Hazret-i Hatice-yi Kübra (r.a)

Hazret-i Hatice-yi Kübra () Hazret-i Hatice-yi Kübra () Müminlerin Annesi… Dört hatunun faziletleri bütün dünya hatunlarının faziletlerinden üstündür. Meryem Bint-i İmran, Firavun’un karısı Asiye, Hatice bint-i Huveyled ve Fatma...
ALİMLER-EVLİYALAR-İSLAMA HİZMET EDENLER

Abdullah Bin Amr Bin As

Abdullah Bin Amr Bin As Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî. Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud harbinden başka bütün harplere katılıp, Peygamber efendimizin yanında bulundu. İlk iki harbe...

AKŞEMSEDDÎN

AKŞEMSEDDÎN İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin neslindendir. Soyu, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’a ulaşır. Hacı...

Imam-i Sâfii

Imam-i Sâfii Safiî mezhebinin öncüsü ve müctehid imamlardan biri. Hicrî 150/Miladî 767 yilinda Filistin’in Gazze sehrinde dogdu. Babasi Idris bir is için Gazze’ye gitmis, orada iken vefat etmisti. Dedelerinden...

Imam-i Hanbeli

Imam-i Hanbeli Islâm’da dört büyük fikih mezhebin birisi olan Ahmed b. Hanbel 164/780 yilinda Bagdad’ta dogdu. 241/855’te yine orada vefat etti. Büyük babasi Hanbel Horasan bölgesinde bulunan Serahs Vilâyeti’nin...
12