You are here: »
OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü

Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü Günümüzde “hoşgörü” diye ifade edilen prensip ve anlayışa eskiden “müsamaha” deniyordu. Sözlüklerde bu kelime “görmezliğe gelme, aldırmama, bir kabahatlıya karşı şiddet göstermeyip geçivermek”1 şeklinde manalandırılmaktadır....
OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı Kütüphaneleri

Osmanlı Kütüphaneleri Osmanlılar’ın kitaba verdiği ehemmiyet dolayısıyla; padişahlar, valide sultanlar, vezirler, paşalar tarafından kütüphaneler yapılmıştır. Bunları yaşatabilmek için de zengin vakıflar kurmuşlardır. Osmanlılar, yaptıkları her medresenin yanında bir de...
islamisite-banner
OSMANLI İMPARATORLUĞU

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞU

KURULUŞUNUN 700. YILINDA OSMANLI DEVLETİ VE BALKANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Osmanlı İmparatorluğu’nu kurarak bir dünya devleti haline getiren, altı asıra yakın bir süre cihanda söz sahibi yapan, üç kıta-dört...