You are here: »
İSLAMİ SOHBET

Ehl-i kitab

Yahudi, Hıristiyan gibi semavi din mensuplarına “Ehl-i Kitap” denir. Kur`an-ı Kerim`de ehl-i kitaptan çokça bahisler vardır. Ehl-i Kitap, Peygamberimizi kabul etmediklerinden kafir sayılmakla beraber, “Allah`ı inkar eden” anlamında kafir...
islamisite-banner
İSLAMİ SOHBET

Bakara 260.Ayet

ALLAH VE BİZ ZAMİRİ: Yüce Rabbimiz birçok Âyette kendisiyle ilgili olarak İnna, Nahnü Biz zamirini kullanmaktadır. “Biz, Bizi, Bize, Bizim, Bizden” gibi ifadelerin Allah için kullanıldığı her Âyette, Allah’ın...