You are here: »
İSLAMİ SOHBET

Dinler Arası Diyalog

Dinler arası diyalogu ilk defa kim ortaya atmış? Bu güne kadar bunu savunanlar kimler olmuş? Bu işi başlatanların gerçek gayeleri ne olabilir? Bu yolda şimdiye kadar neler yapılmış? Bütün...

Müslüman Cehenneme Gider mi

Müslüman Cehenneme Gider mi Meryem Suresinin 71 ve 72. âyetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “Sizden oraya (Cehenneme) gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür. Sonra müttakileri kurtaracak, zalimleri de orada...
islamisite-banner