You are here: »
İSLAMİ SOHBET

Tövbe Duası

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Günâhların için mağfiret dile ve sabah akşam Rabbine hamd ederek tesbihde bulun. (Sübhânellâhi ve Bihamdihi, söyle.)”[ Mü’min Sûresi: 55] Yine Allah Tealâ: Allah Tealâ şöyle...
islamisite-banner
İSLAMİ BİLGİLER

Alınması Gerekli İbretler

Kuran’daki kıssalardan bahsedilirken bazıları bunları geçmişte yaşanmış hikayeler olarak algılıyorlar. Bence unutulmamalı ki geçmişte de, bu günde dünya üzerinde yaşayanların hepsi insandı. Dolayısıyla bazı insani özellikler sayesinde geçmişte düşülen...
İSLAMİ BİLGİLER

Mü’minlerin Nitelikleri

Bugünkü sohbetimizde müminin Kur’an-ı Kerim’de belirlenen niteliklerinden söz edeceğiz. Allah Teâla Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ”Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız...