(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki: Kâ’b b. Mâlik (-i Ensârî) radiya’llâhu anh (Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya’llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerîf) de (hasmının...