Peygamberimizin Aleyhisselam duaları
Allah’ım, bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru!) [Taberani] (Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırım.) [Müslim] (Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım.) [Hâkim] (Allah’ım, bize dinî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme!) [Tirmizi] (Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!) [Tirmizi]
(Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, beni Cehennem azabından koru!) [Tirmizi] (Allah’ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!) [Tirmizi] (Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım.) [Müslim

(Allah’ım, senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım.) [Taberani] (Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!) [Müslim] (Allah’ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!) [İ. Ahmed] (Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.) [Ebu Davud] (Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai] (Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et!) [Tirmizi] (Allah’ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle!) [Bezzar] (Allah’ım, beni çok zikreden ve emrine uyandan eyle!) [Tirmizi] (Allah’ım, ilmimi arttır!) [Tirmizi] (Allah’ım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai] (Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.) [Müslim] (Allah’ım, bana hidayet, takva, tokgözlülük ve zenginlik nasip eyle!) [Müslim] (Allah’ım, sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!) [Taberani] (Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum.) [Müslim] (Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!) [Taberani] (Allah’ım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru!) [Hatib] (Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!) [İ. Neccar]

İlgili Yayınlar: