Kur’an’ın nazil olmasında kaç yol ve mertebe vardır

image-2782
Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Allah (cc) tarafından Hazreti Peygamber'e (sav) indirilmesinde dokuz çeşit vahiy vardır. Şöyle ki: 1- Salih rüya. Peygamberin kalbi hayâlâta makes olamaz. Bu sebeple onların gördükleri rüya aynen vahiydir. Hazreti İbrahim'in, oğlu İsmail'i kesiyor görüp de kesmekle memur olduğunu ifade etmesi gibi. Resul-i Ekrem (sav), 'Biz peygamberler cemaatiyiz. Gözlerimiz ...

İbadetlerde Vekâlet

image-2780
İbadetler yalnız bedenle, yalnız mal ile veya hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üçe ayrılır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, yapılan bir ibadetin sevabı başkasına bağışlanabilir. Kendisine sevap bağışlanan kişi de bundan yararlanır. Başkası adına, onun yerine ibadet yapılıp yapılamayacağı, şayet yapılabilirse, bununla o kişinin yükümlü olduğu farz ve ...
helllooooooasasasas

İhyau’l -Mevat anlamı nedir

image-2776
İHYÂU'L-MEVAT BÖLÜMÜ 104 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Sahibi olmayan bir araziyi kim ihya ederse, bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır.' Urvetu'bnu Zübeyr 'Hz. Ömer (radıyallahu anh) halife iken bu hadisin hükmünü tatbik etti' dedi. Buhârî, Hars 15. 105 - Urvetu'bnu Zübeyr (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. ...

Hangi Ayıplar Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olur?

image-2767
angi Ayıplar Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olur? Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bu kusurlar kısaca şunlardır: -İki veya bir gözü kör olan, -Aşırı derecede zayıf olan, -Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, -Kulağının, ...
helllooooooasasasas

HACCIN FAZİLETLERİ

image-2761
  HACCIN FAZİLETLERİ 1138 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: 'Ey Allah'ın Resûlü, dedim, cihâdı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihâd etmiyelim mi?' Şu cevabı verdi: 'Ancak, cihâdın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır.' Hz. Aişe der ki: 'Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.' Buhârî, Hacc 4, Cezâu's-Sayd 26, ...

Meleklere İman

image-2759
  Meleklere İman Melekler ruh gibi lâtif ve nuranî varlıklar olup asıl vasıfları Allah tarafından bilinen ve büyük sahib olan Allah'ın kullarıdır. Meleklerin bir kısmı daima ibadet ve zikirle uğraşır. Bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevlerle meşgul olurlar. Melekler yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup doğurmaktan beridirler. Değişik şekillere girmeye kaabiliyetleri vardır. ...

Kurban Kesme Yükümlülüğü

image-2755
  Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır: 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak. 3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak. 4. Belirli bir malî güce ...

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarı : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

more