islam

islam kelimısinin kökü !!! silm mastarından gelmektedir. Selime,Sulh (barış) nlamına gelir. aynı kökten türeyen selm, silm- selam gibi kelimeler de barış anlamını verirler. yine aynı kökü paylaşan , selem , barış yapmak anlaşmak,peşin para ile veresiye mal almak demektir.Esleme ' barış yaptı , sulha girdi ve barışın şartlarına uydu anlamlarına gelir. selime ...
helllooooooasasasas

Bakara Suresi sekiz ve ondördüncü ayetler

 Tefhimu`l Kur`a n- ı Kerim Meali    Bakara Suresi 8 ve 14 ayetler 8- İnsanlardan öyleleri vardır ki: 'Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik.' derler; oysa onlar inanmış değildirler. 9- (Sözde) Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar da şuurunda değildirler.(11) 10- Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır.(12) Yalan söylemekte ...

Bakara Suresi Dört Ve yedinci ayetler

Tefhimu`l Kur`a n- ı Kerim Meali  Bakara Suresi Dört Ve yedinci ayetler 4- Ve (yine) onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler(7) ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.(8) 5- İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. 6- Şüphesiz, küfredenleri(9) uyarıp-korkutsan da, uyarmayıp korkutmasan da, onlar için ...
helllooooooasasasas

Bakara Suresi Bir ve üçüncü ayetler

Tefhimu`l Kur`a n- ı Kerim Meali | Bakara suresi - 1 ve 3 Ayetler tefsir Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 1- Elif, Lâm Mîm(1) , 2- Bu, kendisinde şüphe(2) olmayan, muttakiler(3) için de kılavuz olan bir kitaptır. 3- Ki onlar, gayba(4) inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar(5) ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.(6) AÇIKLAMA 1. Elif-Lam-Mim gibi Kur'an'da ...

Fatiha Suresi Bir Ve yedinci ayetler Tefsir

 Tefhimu`l Kur`a n- ı Kerim Meali  | Fatiha Suresi  - 1 Ve 7 ayetler  islami site 1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla(1) 2-4- Hamd,(2) Alemlerin Rabbi,(3) Rahman, Rahim(4) ve Din gününün maliki(5) olan Allah'adır. 5- Biz yalnızca Sana ibadet eder(6) ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.(7) 6-7- Bizi dosdoğru yola ilet,(8) kendilerine nimet verdiklerinin ...

Cennet cehennem

image-55
Cennet ve cehennem hakkındaki açıklamalar Cennet’in de, Cehennem’in de varlığı ebedî olarak devam edecektir. cennet Kur’an ve Sünnet nassları, hem Cennet’in, hem de Cehennem’in şu anda mevcut olduğunu, kıyamet, haşir ve hesap süreçlerinden sonra Cennetlikler Cennet’e, Cehennemlikler Cehennem’e gittikten sonra orada ebedî kalacaklarını açık bir şekilde ifade etmektedir. Şu kadar ki, Cennet’e gidenlerin ...

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarı : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

more

 

<