kutludogumresimbesmele

Nefsin Aşırılığından çıkış duaları..

——————————————————————————–

Allahım!Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru(Tirmizi Deavat 70)

Allahım!nefsimin takvasını ver ve nefsimi temizle Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın(Müslim dua 73)

Allahım Senden hayırlı olan işleri yapmayı aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum(Malik dua 508

Allahım Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru (İbn Hıbban Ed’ıye)

Allahım kötü ahlaktan nefsani arzulardan kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır(Ibn Hıbban