10314486_841309889216031_5877227265464575557_nbesmele

Kur’an-da Şeytanla İlgİlİ Tesbİtler

——————————————————————————–

Cenab-ı ALLAH c.c. cümlemizi şeytanın şerrinden muhafaza eylesin diyelim..Amin.

1)Evliyâu’ş-Şeytan.(Şeytanın dostları) Nisa.76.

2)Amelu’ş-Şeytan.(Şeytan işi) Kasas.15.

3)Riczu’ş-Şeytan.(Şeytanın vesvesesi)Enfal.11.

4)Hutuvâtu’ş-Şeytan.(Şeytanın adımları,taktikleri)Bakara.168,208,En’am.142, Nur.21.

5)Hemezâtu’ş-Şeyâtin.(Şeytanların kışkırtmaları,dürtüklemeleri)Mü’minun.97.

6)İhvânu’ş-Şeyâtîn.(Şeytanların kardeşleri)İsra.27.

7)Cünûdu İblis.(İblisin askerleri)Şuara.94-95.

8)Ruûsu’ş-Şeyâtîn.(Şeytanların başları)Saffat.63,65.

9) Hizbu’ş-Şeytan.(Şeytan partisi bloku taraftarları)Mücadele.19-20.

ŞEYTAN VE TAKTİKLERİ

-Şeytan kâfir ve âsidir.(Bakara.34,102,Sad.74,İsra.27)

-Şeytan düşmandır.(Yusuf.5,Fatır.6)

-Ana amacı Müslümanları saptırmaktır.(A’raf.16-17)

-Vesvese verir,insanı fitler.(A’raf.20,27)

-Umutlandırır,kuruntular kurdurur.(Nisa.119-120)

-Hilkati (yaratılışı) tebdile davet eder.(A’raf.119)

-Yapılanları güzel gösterir.Hicr.39,Ankebut.38)

-Fakirlikle korkutur ve fuhşu emreder.(Bakara.268)

-Müslümanlar arasında düşmanlık ve kin duygularını körükler.(Maide.91)

-Müslümanlarla mücadele etmeyi emreder.(En’am.121)