besmele

felahnamazfelahbv7

Allah’a Şirk Koşmak

Bu istisnasız haramların en büyüğüdür.Ebu bekra’nın r.a rivayet ettiği hadiste Resulullah sav şöyle buyurmuştur.

Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi?

Üç kez evet ey Allah’ın Resulu!dediler.Resulullah sav şöyle buyurudu..

Allah’a şirk koşmak(1)

Şirkin haricinde her günahı Allah’ın bağışlaması mümkündür.Şirk’e ise özellikle tevbe etmek gerekir.Allah Teala şöyle buyur.

Nisâ(*) Sûresinin 48 . Ayetinde

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.

Şirk’in bir kısmı büyük şirktir.Kişiyi İslam dairesinden çıkarır ve şirk üzere ölürse cehennemde edebi kalıcıdır.Büyük şirk’in Müslüman ülkelerde yaygın olduğu örneklerden biride kabirlerde yapılan ibadetlerdir.

Ölmüş velilerin ihtiyaçlara cevap verdiğine,sıkıntıları giderdiğine inanmak,ondan yardım ve medet dilemek.Allah Subhananehu ve Teala şöyle buyurur.

İsrâ Sûresinin 23 . Ayetinde

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.

Yine peygamberlerin yada Salih kişilerin ölülerine;şefaat ve ya zoruluklardan kurtulma amacıyla dua etmek büyük şirktir.Allah Teala şöyle buyur.

Neml Sûresinin 62 . Ayetinde

Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!

Bazıları kalkınca,oturunca,ayağı tökezleyince ne zaman bir zorluk sıkıntı veya bela ile karşılarsırsa şeyhin yada velinin adını anmayı adet haline getirirler.Biri,ya Muhammed,biri ya Ali der..öteki Ya Hüseyin der..Bir diğeri ise ya Bedevi,Ya Geylani,Ya Abdulbaki,Ya Mahmudi,Meded Şeyhim…gibi der..

Hatta bazı yörelerimizde insanlar arasında bu şirk o kadar katılaşmıştırki konyadaki mevlanayı küçük hac olarak görüp oraya gitmeden cennete giremiyeceklerini sanarlar.Ve yine aynı keza urfa ilimizdeki Hz.İbrahim balıklı göl bu şekilde kullanılmaktadır..Rabbim insanlarımıza basiret versin.

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

A’râf Sûresinin 194 . Ayetinde

Allah’ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi(yaratılmış) kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da size cevap versinler (duanıza icabet etsinler).

Kabirlerde ibadet edenlerden bir kısmı onların etrafında tavaf ederler.Köşelerini selamlar,kabirlerine ellerini sürerler buna eşiklerini öperler tozlarına yüzlerini sürerler evet demiş olduğum şeyler ülkemizin çeşitli yerlerinde görmeniz pek mümkündür Tarsus’taki eshab-i kiram’da bunu görmenizde mümkündür..

Ve bu kabirlere baktığınızda insanlar genel olarak boyunları bükük,huşu içerisinde kendilerini küçük görerek durarlar.Bir hastanın şifa bulması,çocuklarının olması yada öss sınavını kazanması için istek ve ihtiyaçlarını bildirirler.

Hatta ve hatta kabirlerde şöyle seslenirler.

‘’ Ey efendim!Uzak yerlerden sana geldim.Umutlarımı boşa çıkarma..!!!…

Yüce Rabbimiz buyurmuştur ki..

Ahkâf Sûresinin 5 . Ayetinde

Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

Resulullah sav buyurdular ki:

Allah’tan başkasına Allah’a ortak koşarak dua eden ve bunun üzerine ölen kimse cehenneme girer.(2)

Bazı beldelerimizde insanlar saçlarını kazıtırlar.Bazıları velilelerin kainatta tasarufta bulunduklarına zarar ve fayda verdiklerine inanırlar..

Allah cc şöyle buyurur.

Yûnus Sûresinin 107 . Ayetinde

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kabirlerdeki ölülere ışık ve mum adayanların yaptığı gibi Allah’dan başkası içinde kurban ve adakda bulunmakda büyük şirktir.

Bu şirkin başka bir türüdür..İman kısım kısımdır..Şirkde böyledir..Küfürde böyledir..

Yüce Rabbim Teala şöyle buyurmaktadır.

Rabbim için namaz kıl,kurban kes..Kevser-2

Yine sevgilimiz Resul sav şöyle buyurmaktadır.

Allah’tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin..(3)

Bazen kurban iki haram arada bulunur.Allah’tan başkası için kurban kesmek ve Allah’tan başkasının ismini anarak kurban kesmek.Her ikiside kesilen kurbandan yemek haramdır.Cahiliyede kesilen ve günümüzde de yaygın olan kurbanlardan biride cinler adına kesilen kurbanlardır.Cahiliyede bir ev satın aldıklarında ya da yaptıkları zaman bir kuyu kazıdıkları zaman yada cinlerin eziyet vermelerinden korktukları için eşiğinde onlara bir kurban keserlerdi.(4)

Büyük şirkin yaygın örneklerinden biride Allah’ın haram kıldığını helal veya helal kıldığını haram saymaktır.Cahiliyye mahkemelerine isteyerek gönül rızasıyla helal kabul edip caiz olduğuna inanarak yargı için başvurmktır.Allah azze ve cella bu büyük küfrü şu kavli ile dile getirmektedir.

Tevbe(*) Sûresinin 31 . Ayetinde

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

Adiy ibni hatam Allah’ın Resulunun bu ayeti okuduğunda dediki:

Onlar onlara(din adamlarına)ibadet etmiyorlardı.

Sevgilimiz buyurdularki:

Fakat ; Allah’ın haram kıldığını onlara helal kılıyorlar,onlarda bunu helal kabul ediyorlardı.Allah’ın helal kıldığını onlara haram kılıyorlar,onlarda bunu haram kabul ediyorlardı.İşte bu onların onlara ibadetlerdir.(5)

Yüce Rabbimiz müşrikleri(Allah ve Resulu’nun haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimseler) olarak nitelendirmektedir.Ve Rabbim Teala şöyle buyurmaktadır.
Yûnus Sûresinin 59 . Ayetinde

De ki: “Allah’ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?” De ki: “Bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?”

Kaynaklar.
1-Buhari
2-Buhari
3-MüslimBuhari
4-Teysirul Azizil Hamid sayfa 158
5-Beyhaki,Tirmizi

Yazar Kadrosu:

Yazan;Muhammed Salil El Muneccid
Türkçeye Çeviren:Abdurrahman Konyalı
Türkiyeye Uyarlayan; !sLaM4eVeR

Kabirlerde Yapılan Şirk

İlgili Yayınlar: