besmele

10314486_841309889216031_5877227265464575557_n

İSLÂMİYETİN HAYATA BAKIŞI
Bütün cihana hükmeden İslâmiyet; iman, ahlâk ve sosyal hükümlerinde insan fıtrat ve tabiatına aykırılık arzetmez. Geçmiş bütün İlâhî dinleri ve kitapları tasdik eder. İslâmın inanç ile alâkalı hükümleri; akla, tabiat hükümlerine ters düşmediği gibi, insan gücü ve kuvvetinin üstünde hayret uyandıracak harikulâde şeyler üzerine değil, akıl ve delili, isbatı gerekmeyen şeyler üzerine kurulmuştur.
Pozitif ilimlerle ve zamana uygun fikirlerle aykırılık göstermez.
İslâmda akıl, ilim ve hikmetin mevkii çok yüksektir. Hürriyet ve hukukda eşitliği sağlam bir şekilde tesbit etmiştir. Uydurma hikayelere, mitolojiye, aslı esası olmayan şeylere, zanlara, şüphelere inanmayı yasaklar.
Hayata intizam, fikre yükseklik verir. Bütün hükümleri kolaylık üzerine kurulmuştur. İslâmın en büyük düşmanı cehalet, hurafeler, keyfi idare, zulüm ve haksızlıktır.
İslâm, daima adaleti, ilim, irfan ve hüner sahibi olmayı emreder

İlgili Yayınlar: