besmele

islam1

İmanlı olmak kadar imanı muhafaza etmek de önemlidir.
Kişi, imanını muhafaza edebilmesi için küfre götüren söz, hâl ve hareketlerden sakınması lazımdır.
Aksi halde kişi yapacağı bir hata ile Allah-u Tealâ korusun kâfir olabilir.
Bu halden dönüp tevbe etmezse dünya ve ahireti perişan olur.
Ehli sünnet itikadımıza göre başlıca üç şey insanı kâfir eder:

1-İSTİHLÂL:
Manası; “Yasak ve haram olan bir şeyin helâl ve mubah olmasını istemek
Veya haramın helâl, mubah olduğunu iddia etmek” dir.

Meselâ , 4Bu zamanda faiz haram olmaz, diye inanmak.
2-İSTİHZA:
Manası; “İslamın farz, vacip, sünnet, müstehab ve edeplerinden herhangi biriyle
gizli veya aşikâr alay etmek, eğlenmek veya zevklenmek” dir.
Meselâ ,4 Sünnet üzere sakal bırakan kişiye “keçi sakallı” demek.
3-İSTİHFÂF:
Manası; “Dini herhangi bir meseleyi hafife almak, önem vermemek” dir.
Meselâ , 4Kendisine “Cehenneme dayanılmaz, günah işleme” denilen kişinin “Ne olacak ki! Biz de yananlarla beraber yanarız” demesi.