Hadîs-i Serifler isiginda Günlük Duâlar

imagesCASE7832
Günde yüz kere
“Lâ ilâhe illallah”
diyen kimsenin, kiyamet gününde yüzü ay gibi parlar.
[Taberânî]

Hergün yüz defa salevat getiren,
münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir
ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
[Taberânî]

Sabah-aksam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr”
diyen cehennemden kurtulur.
(Ebu Davud)

Sabah-aksam, 3 defa,
“Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi
velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm”
okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
[I. Mâce]

Sabah 3 defa,
“Eûzü billahis-semîil alîm-i minesseytânirracîm”
dedikten sonra Besmele ile Hasr suresinin son üç ayetini okuyana,
70 bin melek, aksama kadar duâ eder.
O gün ölürse sehit olur.
Aksam okursa yine ayni seylere kavusur.
[Tirmizî]

Sirkten korunmak için
“Allahümme innî eûzübike min en-üsrike bike
sey-en ve ene a’lemü ve estagfiruke li-mâ lâ
a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!
[I.Ahmed]

Sabah-aksam 7 defa
“Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve
hüve Rabbül-arsil-azîm”
okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
[Beyhekî]

“(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min
halkike, fe minke vahdeke lâ serîke leke, felekel hamdü ve lekessükr”
duâsini, gündüz okuyan o günün, aksam okuyan o gecenin sükrünü ifâ etmis olur.
[Aksam “esbaha” yerine “emsâ” denir.]

Sabah-aksam on defa,
“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve
lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr”
okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
[Nesâî]

Bir kimse, sabah-aksam yüz defa
“Sübhânallahi ve bihamdihi”
derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
[Deylemî]

Evden çikarken
“Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”
diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
[Tirmizî]

Lâ havle… okumak, doksandokuz derde devadir.
Bunlarin en hafifi sikintidan kurtulmaktir.
[Ebû Nuaym]

Imam-i Rabbanî (ks) Hazretleri,
din ve dünya zararlarindan kurtulmak için her gün
500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu.
Okumaya baslarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi.
[Tefsir-i Mazherî]

Günde 25 defa
“Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt”
okuyan sehit olarak ölür.)
(Redd-ül Muhtar)

Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her sey için yeterlidir.
Bu iki ayeti yatsidan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmis
sevabi verilir.)
[Sir’a]

Tebârekeyi okumadan yatma!
Kabir azabini def eder.
Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
[Eyogul Ilmihâli]

Eve girerken Ihlas suresini okuyan,
yoksulluk görmez.
[T. Kurtubî]

Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana,
melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
[Eyogul Ilmihâli]

Istigfâra devam etmek

Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur,
ummadigi yerden riziklanir.
[Ibni Mâce]

Istigfâr olarak “Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ
hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh”
okumalidir.

Bir yere gelen,
“Eûzü bikelimâtillahittammâti min serri ma haleka”
okursa, o yerden kalkincaya kadar, ona hiçbir sey zarar veremez.
[Müslim]

Sikintili veya borçlu, bin kerre
“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm”
derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.
[Sir’a]

Seyyid Abdülhakim (ks) Hazretleri buyuruyor ki:

“Yataga abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sag yanin üzerine kibleye karsi yat,
sag avucunu sag yanaginin altina koy,
Ayet-el-kürsî, 3 Ihlas, bir Fatiha ve
birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa
“Estagfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu”
oku, sonuncusuna “el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” ekle.
On defa da,
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” oku,
sonuncusuna
“-hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu” ilave et!
Uykudan uyaninca,
“Allahümmagfirlî” demek çok sevaptir.
……………….
Yataga girince 3 defa
“Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel
kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahlari,
deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
[Tirmizî]

Her gece yatarken yüz defa,
“Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber”
okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir

rabbim dostlarından bizleri ayırmasın
HAKKINIZI HELAL EDİN İNŞALLAH…