besmele

544173_615176578539021_1314209876_n

Fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir (Merğinani, el-Hidaye, I, 113, İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, Beyrut 1424/2003, II, 275; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, Riyad 1423/2003, III, 172, 293).
Hatta zekat verirken usul ve füru dışındaki yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekat borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri, sadaka ecri vardır” buyurarak bunu teşvik etmiştir (Buhari, Zekat, 44; İbn Mace, Zekat, 24).

İlgili Yayınlar: