namaz11ch0

vvabin Namazı (hadis ve izahı) Mumsema Evvabin, evvab kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teala’ya çokça yönelen kişi demektir. Evvabi namazı, Akşam namazının sünnetinden hemen sonra, iki rekattan altı rekata kadar kılınır. Fahr-ı Kainat -sallallahü aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur.” (Tirmizi, Mevakit, 204)

Şöyle bir göz gezdirdim kaynaklara, bu namazın bahsi geçen yerlerde, hep bu hadis-i şerif baz alınmış. Ancak; bu hadisin senedinde, rivayet edenlerden birisi Ömer b. Raşid adında bir zat.

Bu zat hakkında, İmam Ahmed, Yahya b. Maîn ile Darekutnî şöyle diyor: “O, zayıf bir ravidir.”

Yine İmam Ahmed şöyle diyor: “Onun rivayet ettiği hadis hiçbir şeye denk değildir!”

Buharî de şöyle diyor: “Münkeru’l hadistir.” Yani Buharî onun hakkında böyle demekle onu zayıf saymıştır.

İbn Hıbban da şöyle diyor: “Onun naklettiği hadisi ancak ondaki zaafı belirtmek için anmak helaldir. Çünkü o, Mâlik, İbn Ebî Zi’b ile diğer sika kimseler adına hadis uydururdu.”

Bu namazın sünnet oluşuna dair şüphe duymamaya çalışıyorum; ancak başka bir hadis-i şerif var mı kardeşlerim bu konu hakkında? Varsa bana yardımcı olun… Ben de yarın daha detaylı inceleyim Allah nasib ederse…
kşam namazından sonra kılınan sünnet-müstehap olan altı rekatlık namaz. Evvabin kelimesi “evvab” kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tevbe ve istiğfar eden demektir. Tevbe ve istiğfar edenlerin namazı demek olan “evvabin namazı” bir çok hadiste çok sevaplı olduğu bildirilip teşvik edilen, altı rekatlık nafile namaz olup, akşam namazından sonra kılınır.

Bu konuda, Ebu Hureyre (ra)den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.” (Tirmizi-Salat, 431) Ayrıca Peygamberimiz (sav)in, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kıldığı ve “Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir.” dediği nakledilmektedir.(Heysemi, Mecmeuz Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberaniden nakleder.)
islami sohbet
Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerde bazılarında, Peygamberimiz (sav) in akşam namazından sonra dört rekat kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır. (Heysemi, Mecmeuz Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberaniden nakleder.)

Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşam namazının iki rekat müekked sünnetiyle birlikte altı rekat olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar. Mezhebde tercihe şayan görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekatlık bir namaz olup, Hanefi alimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekatın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişlerdir. Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazını kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

Evvabin Namaz,Evvabin Namaz nasıl kılınırhttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/04/namaz11ch0.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/04/namaz11ch0-150x150.jpgİSLAMİ SOHBETdini sohbet,Evvabin Namaz,Evvabin Namaz nasıl kılınır | islami site,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı
vvabin Namazı (hadis ve izahı) Mumsema Evvabin, evvab kelimesinin çoğulu olup, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teala'ya çokça yönelen kişi demektir. Evvabi namazı, Akşam namazının sünnetinden hemen sonra, iki rekattan altı rekata kadar kılınır. Fahr-ı Kainat -sallallahü aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan...