dd

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin özelliği olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde o yüce varlığa delalet eden özel bir isimdir.
Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden “ism-i a’zam” ve “lafza-i celal” yani özel ve en yüce bir isimdir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esma-i hüsna” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu “Tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.
islami sohbet

Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir,Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir | islami site, İslami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarıhttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2014/11/dd-1024x768.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2014/11/dd-150x150.jpgİSLAMİ SOHBETAllah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir,Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir | islami site,dini sohbet,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı,Maltepe pazarı | islami site
“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin özelliği olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde o yüce varlığa delalet eden özel bir isimdir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın...