Home » Archive for "NAMAZ"

Namazdan Sonraki Tesbih ve Dualar

 

 

Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram

Ala rasulina muhammedin salavat.

Sübhanellahi ve’lhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil aliyyi’l-azim

Âyet-el-Kürsi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

33 kere (Sübhanallah), 33 kere (Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü ekber)

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh lehül-mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr

Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab

 

 

helllooooooasasasas

Çocuklarımızı Namaza Nasıl Alıştıralım

B-3019~1besmele

Selamünaleyküm. Allah Teâlâ size yardım etsin. Çocuk yetiştirmek en büyük cihadımızdır. Çocuğun iman ehli olması da yetiştirmedeki gayemizdir. Namaz ise çocuğu ne kadar iman ehli olarak yetiştirdiğimizin göstergelerinden biridir. Namazı sadece ibadet olan bir namaz olarak göremeyiz. O hem namaz hem bizim başarı grafiğimizdir. Bu nedenle namazı daha geniş bir pencereden izlemeye gayret ediniz. …continue reading

Şeytanın Namazı Engelleme Metodları

besmele

namaz

1) Kul namaz kılmak isteyince, ona vesvese veririm. Henüz vakit var, meşgulsün, işini bitir, sonra kılarsın, derim

2) Namazını geciktiremezsem, insan şeytanlarından birini yollarım ve namazını geciktiririm.

3) Onu da yapamazsam, o kula namazda musallat olurum. – Sağa bak, sola bak, – derim, bakınca da yüzünü okşar, alnından öperim. Sonra da ;namazın bozuldu diye vesvese verir namazdan çıkarırım.

4) Sağa sola baktıramazsam, yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim. çabuk kılmasını emrederim. Horozun yem yediği gibi çabukça kıldırırım.

5) Bunu da yaptıramazsam, cemaâtle namaz kılarken, başına bir gem takarımm ve başını imamdan önce secde ve rükûya götürürüm ve namazını bozarım.

6) Bunu da yaptıramazsam, namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece beni tesbih eder.

7) Miskinlere, zavallılara giderim, namazı bırakmalarını emrederim. -Namaz size göre değil, siz rızkınıza bakin, isinizde calisin derim.

8 ) Hastalara giderim, hastaya zorluk yoktur, iyi olunca kılarsın derim. Hattâ, hastayı isyân ettirir, küfre bile sokarım…

Namazı bozan 12 mesele

besmele

islam1

1- Sabahın farzını kılarken Ettehıyyatü’yü okuyup, selam vermeden önce güneş doğarsa,

2- Teyemmümle namaz kılan, Ettehıyyatü’yü okuyup selâmdan önce suyu görse,

3- Cuma namazında, Ettehıyyatü okuduktan sonra, ikindi vakti girse,

4- Mestlerine mesh etmiş olan, Ettehıyyatü okuduktan sonra, mesh müddeti sona erse,

5- Ettehıyyatü okuduktan sonra, mestinin biri ayağından çıksa veya kendisi çıkarsa,

6- Ümmi olan, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra bir sure okumasını öğrense,

7- Çıplak olanın, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra, elbisesi gelse,

8- Îmâ ile namaz kılan hasta, Ettehıyyatü’den sonra rükû ve secde edecek duruma gelse, …continue reading

Namaz Hakkında 63 Husus

besmele

kulhakkrahmetdenizi

(Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları) 1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır. 2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin, bedenin veya elbisesinin temiz olması), Farzdır.

(Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları)

1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır.

2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin, bedenin veya elbisesinin temiz olması), Farzdır.
3- Setr-i avret, (Avret mahallini örtmek), Farzdır.
4- İstikbâli-i Kıble, (Kâbe tarafına dönmek), Farzdır.
5- Vakit, (Her namazı vakti girince kılmak), Farzdır.
6- Ezan okumak ve Kâmet getirmek, Sünnettir. …continue reading

Yatsı Namazını Geciktirmek

besmele

namaz

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: Yatsı namazını, gecenin yarısından sonraya bırakmak ve bunu yaparken de teheccüd namazına vesile kılmak gerçekten çok büyük yanlıştır.

YATSI NAMAZINI GECİKTİRMEK
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:

Yatsı namazını, gecenin yarısından sonraya bırakmak ve bunu yaparken de teheccüd namazına vesile kılmak gerçekten çok büyük yanlıştır. …continue reading

 

<