Home » Archive for "ALLAH (C.C.)"

Allaha Bağlanış

besmele

ak47smoke7qx0yard0

Allaha Bağlanış ve Yönelişte Edeb
Konumuza Hazret-i Peygamber’ in bir hadis-i şerifleriyle başlamak isterim. Ebu Davud’un naklettiği bu hadiste Rasûllullah şöyle buyuruyor:
“Büyüklerimizin hakkını vermeyen, küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir.”(1) …continue reading

helllooooooasasasas

ALLAH ‘ tan Başkasına Kul Olanlar

besmele

mus

Sahih bir hadisi şerifde Yüce Rasul(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Paranın kulu yüzüstü düşsün (sürünsün), helak olsun! Dinarın kulu yüzüstü düşsün (sürünsün) helak olsun. Saçaklı ve şatafatlı (gösterişli) elbiselerin kulu yüzüstü düşsün (sürünsün)! Mide kulu yüzüstü düşsün (sürünsün) helak olsun, yıkılsın baş aşağı olsun! Bir şerre uğrarsa kurtulmasın ki o, kendisine verildiği zaman razı olur, verilmezse kızar ve gazablanır.” (Buhari, Cihad: 7; Rikak: 10; İbn Mace, Zühd: 8.)

ALLAH(c.c)’tan başkasına kul olanları ALLAH(c.c.)’ın Rasûlü(s.a.v) böyle sıfatlandırıyor ve onlara acı ihtarlarda bulunuyor: …continue reading

helllooooooasasasas

Allah, her şeyi işitir ve bilir

besmele

7459

244. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.
245. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah’a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah’tır. Sadece O’na döndürüleceksiniz.
246. Musa’dan sonra, Benî İsrail’den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: “Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım” demişlerdi. “Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?” dedi. “Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?” dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. …continue reading

İslam Anayasası

besmele

islam1

1 — Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’a aittir.

2 — Kanunlar, Kur’an ve Sünnet’e dayanmalıdır; bu iki kaynağa muhalif kanunlar yapılamaz.

3 — Devlet; ülke, dil ve soy gibi beşerî esaslar üzerine değil, İslâm’ın getirdiği ilahi esaslar üzerine kâimdir.

4 — Kitab ve Sünnet’in emir ve yasaklarını icra; ma’rufu emir ve münkeri nehiy temel esasdır. …continue reading

Allah’a İftira Etmek

islami siteHer kim ki, ben söylemediğim halde, bu sözü peygamber söyledi derse, kendini cehennemdeki yerine hazırlasın”. Hadisi şerif.
Yukarıda yazdığım bildiğiniz üzere bir hadis, yani bir rivayettir. O yüzden böyle birşeyi peygamber demiştir ya da dememiştir demek bizim haddimiz değildir. Çünkü söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki; sonuçta birinin söylemediği bir şeyi söylemiş gibi (ya da tam tersi) aktarmak bir iftiradır. Yapılan bu iftiranın muhatabı peygamberimizin aramızda olmadığını da düşünürsek, helalleşmek hiç de kolay olmayacaktır. O halde bilmediğimiz konularda (özellikle ki bu dini konularsa) yorum yapmaktan kaçınmak daha doğru olcaktır. …continue reading

Allahın Sıfatları

besmele

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Zatî sıfatlar :
1- Vücut (Varlık),
2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama), …continue reading

Allah’a “Tanrı” denir mi?

Allah’a “Tanrı” denir mi?

Allah’a “tanrı” denip denmeyeceğini yine Allah’ın bize öğrettiği isimlerine bakarak cevap verelim.
Eğer Allah’ın ve Resulu’nün öğrettikleri isimler arasında varsa, Allah’a Rahman dediğimiz gibi tanrı da deriz.
Ama yoksa, Allah kullarına kendini o isimle tanıtmamışsa diyemeyiz.
Bu konuya bir ayetle açıklık getirelim; “En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır.
O halde O’na o güzel isimlerle dua edin….”(Araf 180)
yani bu ayetin bir diğer manasıda, bu isimler arasında olmayan isimler le dua etmeyin manasına da gelir. …continue reading

 

<