Home » Archive for "ABDEST"

Gusül Boy Abdesti Nasıl Alınır

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla)

GUSÜL (Boy Abdesti)

Tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak.

Fiil kökünden isim olan gusl, sözlükte; yıkanmak ve temizlenmek manasına gelir. “Gasele” fiili de, kirin suyla giderilmesi ve temizlenmesini ifade eder. …continue reading

helllooooooasasasas

gusül

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla)

GUSÜL

Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçe’deki bir başka adı da boy abdestidir. …continue reading

helllooooooasasasas

Teyemmümü Gerektiren Haller

Teyemmümü Gerektiren Haller:

Abdest veya gusül için yeterli miktarda su olmaması.

Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşılmaması.

Hastalık vb. nedenle suyun zararlı olmasından korkmak.

Suyun abdest için kullanıldığında susuzluk çekileceğinden korkmak.

Su elde etmenin insanın durumunu etkileyecek miktarda para verilmesini gerektirmesi. …continue reading

Abdestin Farzları

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla)

Abdestin Farzları

Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu olan ana unsurlar demektir. Abdestin farzları ilgili âyette (el-Mâide 5/6) zikredildiği üzere dörttür:

1. Yüzü yıkamak.

2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.

3. Başı meshetmek. …continue reading

1

1) Niyet:

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir. Ve “Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm” okunur

 

 

2

2) Ellerin Yıkanması:

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir. Ve “Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm” okunur

3

3) Ağıza su verme:

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4

 
4) Buruna su verme:

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

 

5

 

5) Burnu Temizleme:

Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir

6

6) Yüz Yıkama:

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7

7) Sağ Kolu Yıkama:
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

8

8) Sol Kolu Yıkama:
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

 

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

 

9

9) Mesh etmek:

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

10

12) Sağ ayağı yıkama:

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

 

11

11) Sol ayağı yıkama:

Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

12

 

12) Abdest bitince:

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

Abdestin Resimlerle Anlatımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<