Home » Posts tagged "Muhammed"

MUHAMMED ismi koyma

MUHAMMED' ismi koyma! -------------------------------------------------------------------------------- Rasûlüllah Efendimiz (sav), babaların çocuklarına güzel isimler vermelerini emretmiş, Kıyamet günü insanların isimleriyle çağırılacaklarını, isimlerin sahipleri üzerinde etkili olacağını bildirmişti. En güzel isimlerin 'Abd'lı İsimler olduğunu, özellikle de 'Abdullah' ve 'Abdurrahman' Allah'ın en sevdiği isimler olduğunu söylemiştir. 1 Kendi ismi ile ilgili olarak da: 'Benim ismimle isimlenin ama künyemle künyelenmeyin' 2 buyurmuştur. Buradan hareketle Şafiî ve Zahiriler onun künyesi ...
helllooooooasasasas

Dinler Arası Diyalog

Dinler arası diyalogu ilk defa kim ortaya atmış? Bu güne kadar bunu savunanlar kimler olmuş? Bu işi başlatanların gerçek gayeleri ne olabilir? Bu yolda şimdiye kadar neler yapılmış? Bütün bu ve benzeri soruları bir an için bir tarafa bırakıp, böyle bir fikirle ilk defa karşılaştığımızı düşünelim ve diyaloga karşı tavrımızın nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışalım. Hemen ifade edeyim ki bu soruya, hemen ...
helllooooooasasasas

 

<