Home » Posts tagged "islami yazılar"

Nefsin Aşırılığından çıkış duaları

Nefsin Aşırılığından çıkış duaları.. -------------------------------------------------------------------------------- Allahım!Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru(Tirmizi Deavat 70) Allahım!nefsimin takvasını ver ve nefsimi temizle Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın(Müslim dua 73) Allahım Senden hayırlı olan işleri yapmayı aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum(Malik dua 508 Allahım Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle beni dünyada ...
helllooooooasasasas

sara Hastalıgı tedavi

III. bölüm tedavi usulleri Türkiye ve İslam Aleminin çeşitli yerlerinde hastaları tedavi etmeye çalışan hocaları üç grupta inceleyebiliriz. 1. Grup: Yıldızname ile tedavi yöntemi Bu yöntem, hem aklen yanlış hem de İslamî hüküm itibari ile küfre yol açıcıdır. Aklen yanlıştır, çünkü bu kitaba bakan hoca önce hastanın ismi ile annesinin ismini alıp ebced hesabı ile topluyor. Bu rakamı onikiye bölüp, kalan rakamı yıldıznameden okuyor. ...
helllooooooasasasas

Sihir

II. BÖLÜM SİHİR Şeytan'ın yardımı ile ve bazı sebeplere sarılarak batılı hak suretinde göstermeye sihir denir. Sihir yapabilmek için habis bir nefis sahibi olmak gerekir. Çünkü şeytandan yardım alabilmek ve onunla münasebet kurabilmek için habis olmak' başka bir deyişle şeytanlaşmış olmak gerekir. İslamiyet sihrin varlığını inkâr etmemiş, ancak tevhid akidesine zarar verdiği, İslam ahlak ve prensiplerini rencide ettiği için yasaklamıştır. Binaenalyh, bir Müslüman ...

Milli piyango harammı haram değil mi

Milli piyango harammı haram değil mi İslam’da bir amelin hükmünü yalnızca Allah-u Teâlâ koyar. Rabbimiz bir amele haram demişse haramdır, helal demişse helaldir. Bütün Müslümanlar da bunu bilir, kabul eder. Fakat ne gariptir ki günümüzde gazeteciler, dini hükümleri sulandırmakta sınır tanımıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı öncesinde bir gazetenin anket tertipleyip “Sizce piyango haram mı?” diye sorması gibi… Sanki insanoğlunun kendi aklıyla “Bence ...

İsrafta hayır olmaz

Allah, yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan bütün nimetleri kullarına tahsis etmiştir. İnsanlar, bu nimetler karşılığında herhangi bir bedel ödemedikleri gibi, çalışmalarının karşılığı da değildir. İnsana tahsis edilen bu ilâhî nîmet ve ikrâmlar, onun “istediği gibi” tasarrufta bulunması, saçıp savurması, arzu ve isteklerine sınırsız bir şekilde kavuşması, düzeni alt üst edecek şekilde hovardaca harcaması için verilmemiştir. Bu nimetlere kavuşurken de, bunları kullanıp ...

Muctehidlerin Nazarinda Tasavvuf

MÜCTEHIT ALIMLERIN NAZARINDA TASAVVUF Su soru hep sorulur: Ashab-i Kiram ve mezhep imamlari zamaninda tasavvuf, mürsid, mürid var miydi? Mezhep imamlari hangi tasavvuf koluna mensup idiler? Alimin mürside ne ihtiyaci olur? Herkese Kur’an ve Sünnet yetmez mi? Mürsid, mürid tasavvuf gibi kelimeler, Peygamberimiz A.S ...

 

<