Home » Posts tagged "İSLAMİ SOHBET"

İmanla kabre girmek

Camilerde mübarek gecelerde, Cuma geceleri toplu istiğfarlarda, vaazların bitiminde, hatimlerden sonra yapılan duâlardaki değişmez dileklerden biri de kelime-i şehadetle çene kapamak, hüsn-ü hatime ile ömrü tamamlamak ve imanla kabre girmek içindir. Çoğu zaman gafletle fânî dünyanın geçici meselelerini herşeyin önüne geçirip onlarda boğulan insan için en önemli ve hayatî mesele bu: İmanla kabre girmek, Cehennemden kurtulup Cennetle ve Cemal-i İlâhî ...
helllooooooasasasas

hz.muhammed s.a.v ailesi

7223 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 'Âl-i Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın, bazan bir ay geçer, hücrelerinin hiçbirinde ateş yanmazdı.' Hz. Aişe'nin ravisi Ebu Seleme der ki: 'Ben Aişe radıyallahu anhâ'dan sordum: 'Öyleyse bu esnada ne yerlerdi?' Şu cevabı verdi: 'İki siyah: Hurma ve su! Ancak, Ensardan komşularınız vardı. Onlar sadâkatli komşulardı. Onların sağmal hayvanları vardı. Bunlar hayvanlarının sütünden Aleyhissalâtu vesselâm'a gönderirlerdi. (O, bize ...
helllooooooasasasas

ŞÜKÜR SECDESİ

ŞÜKÜR SECDESİ 2751 - Hz. Ebu Bekre (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) sürûlu bir hâdiseyle veya sürûr veren bir hâdiseyle karşılaşınca Allah'a şükretmek üzere secde ederdi.' Ebu Dâvud, Cihâd 174, (2774); Tirmizî, Siyer 25, (1578); İbnu Mâce, İkâmet 192, (1394). 2752 - Sa'd İbnu Ebî Vakkâs (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte Mekke 'den çıktık, Medîne 'ye gitmeyi arzu ediyorduk. ...

Her canlı ölümü tadacaktır

'Her canlı ölümü tadacaktır. ' (Âl-i İmrân, 185) Her nefis canlı ölümü tadacaktır. Yani herkes ölecektir. Bundan bazı kimseler ruhun ebedî olduğu mânâsını anlamışlardır. Çünkü tatmak, bir hayat eseridir. Ve zevk anında tadıcının ebedî olduğunu anlatır, yoksa zevk tasavvur olunamaz. O halde mânâ: 'Her nefis bedeninin ölümünü tadacaktır' demek olur. Bu da nefsin, bedenden başka ...

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMANIN SEVABI

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki : 'Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: 'Kulum, beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla beraberim Ebu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: 'Allah u ahad, el-Vahidu's-Samed (yani İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir .Ebu Saidi'l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: ...

Ebu Hüreyre

Ebu Hüreyre En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî. Ebû Hüreyre Hicretin 7. senesinde Müslüman oldu. Gençliğinde fakîrlik ve sıkıntı içinde yaşamıştır. Müslüman olduğunda 30 yaşını geçmişti. Yemen’deki Devs kabîlesinin ileri gelenlerinden ve meşhûr şâir olan Tufeyl bin Amr vâsıtasıyla Müslüman oldu. Tufeyl bin Amr, Peygamber efendimizin duâsı ve emri üzerine kabîlesini İslâma da’vet edince, ilk kabûl eden Ebû Hüreyre oldu. Bundan sonra ...

Tovbeye Gel

Ey hevâsına tapan tövbeye gel tövbeye Hakk’a tap Hak’tan utan tövbeye gel tövbeye Nice nefse uyasın nice dünya koğasın Vakt ola usanasın tövbeye gel tövbeye   Nice beslersin teni yılan çıyan yer anı Ko teni besle canı tövbeye gel tövbeye Sen teni sandın seni bilmedin senden teni Odlara yaktın canı tövbeye gel tövbeye Sen dünyaperest oldun nefsin ile dost oldun Sanma dirisin öldün tövbeye gel tövbeye Gör bu müekkilleri yazarlar ...

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarı : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

more