Home » Posts tagged "islami site"

Cennete İlk Girecek Kadın

Cennete İlk Girecek Kadın Bir gün Rasulallah (s.a.v) efendimiz kızı Hz. Fatıma' ya şöyle der ; - Cennete giren ilk kadın kimdir biliyormusun ? Hazreti Fatıma cevap verir ; - Ey Fahr-i Kainat ben değilmiyim ? Rasulallah efendimiz der ki ; - Hayır, filan yerde filan evde bir kadın var o dur. Hazreti Fatıma şöyle der ; - Ne amel işlemektedir ...
helllooooooasasasas

Vaktinin dışında kılınan namaz

Kaza; hüküm ve karar verme, yerine getirme demektir. Bir görevin vakti geçtikten sonra yapılması, Cenab-ı Hakk'ın ezelî ilminde belirlenmiş bulunan kader yazısının, uygulama zamanı geldikçe gerçekleşmesi. Bu sonuncu anlamda 'kaza' bir kelâm terimidir. Namazın şer'an belirlenen vakti dışında kılınması anlamındaki 'kaza' ise bir fıkıh terimidir. Namazın vakti içinde kılınmasına 'edâ' bir eksiklik yüzünden yeniden kılınmasına 'iâde' denir. İslâm'da namaz, oruç ...
helllooooooasasasas

Şeytanın Lanetlenmesi ve Cennetten Kovulması

Hz.Adem'e (a.s) secde emrine kadar hissiyatına dokunan bir teklif yapılmamış ve imtihan olunmamıştı. Onun bu ana kadar, Allah'ın emirlerine göre mi, yoksa öz nefsinin isteklerine göremi hareket ettiği bilinmiyordu. Emir hissiyatına ters düştü ve emri yerine getirmekten kaçındı. Gerekçesi, kendisinin ateşten, Adem'in ise topraktan yaratılmış olmasıydı. Böylece o, ateşin topraktan üstünlüğü gibi iki madde arasında, aslında olmayan bir farklılık görmüştü. ...

Zeyd Bin Sabit kimdir

selamun aleykum arkadasşlar bugun konumuz ise Zeyd Bin Sabit hakkında,Zeyd Bin Sabit kimdir,Zeyd Bin Sabit hayatı,Zeyd Bin Sabit, Zeyd Bin Sabit En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî.dir, Resullah efendimizin medine hicret ettiği zaman Müslümanlar ise gelip bîat ediyorlardı (biat anlamı Bir kimsenin egemenliğini tanıma.,Birinin ...

Cehennemin Kapıları

Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir. 'Cehennemin yedi kapısı olup, onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.' (Hicr, 44). Onun, o cehennemin yedi kapısı vardır. Yani gireceklerin çokluğundan dolayı yedi giriş kapısı veyahut azgınlığın çeşit ve derecelerine göre, önce Cehennem, sonra Lezzâ, sonra Hutame, sonra Sa'îr, sonra Sekar, sonra Cehîm, sonra Hâviye isminde yedi tabakası vardır. Her kapı için, onlardan ...

Osman Bin Talha

Osman Bin Talha Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî. Osman bin Talhâ, Mekke'de Kâbe Kayyımlığı ile vazîfeliydi. Sülâlesi câhiliye devrinde Kâbe'nin hicâbet vazîfesini yapardı, ya'nî kapı anahtarını taşırdı. Peygamber efendimiz, hicretten önce Osman'ı da bizzat îmâna da'vet etti. Osman: - Yâ Muhammed! Sen kavminin dînine aykırı davranmış ve ortaya yeni bir dîn çıkarmış bulunuyorsun. Doğrusu, benim sana tâbi olacağımı ümit etmen şaşılacak şeydir, diyerek ...

Tlf üzerinden dj programı

Simdi Broadcastmyself Bunu Indiriyosun . evet Indirdin Mi77 Girince Sagda 3 Nokta Var Tikliyosun Output Settings Var . Ona Tikladin Mi not aldım Senin Radyo Sifrelerini evet Giriyosun evet Sonra Geri Gelip Output Mode Den Shoutcasti Seciyosun Sonra Kapatip Aciyosun Programi ...

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarı : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

more

 

<