Home » Posts tagged "iSlami Chat"

islami sohbet

islami sohbet siteleri ve bunlarla ilgili bir kaç küçük detay. islami sohbet siteleri irc, video chat, sesli chat ve radyo olarak bir kaç kısma ayrılırlar. sistemler geneliklle php tabanlı yazılımlar olurken bir kısmıda java script seçeneği sunabiliyorlar. islami sohbet sitelerinde kullanıcıların ilk bakması gereken kriterler sitenin web sayfasındaki içeriklerin kaynakları sağlam kaynaklarmı ve ne gibi bir yol izlemektedir. buda size girceginiz islami sohbet kımsı ...
helllooooooasasasas

Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk

İslâm ahlâk literatüründe muhabbet, meveddet gibi kelimelerle ifade edilen sevgi duygusu, insanın hemcinsleriyle arasındaki ilişki ve kaynaşmasının en önemli unsuru ve dolayısıyla toplumsal hayatın kurulması ve güçlendirilmesinin vazgeçilmez şartı olduğu için Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde müslümanların kardeş olduğu belirtilerek (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/103; el-Hucurât 49/10) onlar arasında güçlü bir sevgi bağı kurulması öngörülmüştür. Gerçek anlamda ilk müslüman toplumun kurulduğu ...
helllooooooasasasas

Yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır

Yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır amazlar, vaktinde kılındığında nasıl kılınması gerekiyor idiyse aynı şekilde kaza edilirler. Buna göre yolculuk halinde kazaya kalan dört rekatlı namazlar ister yolculuk (sefer) halinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilirler. Aynı şekilde yolculuk hali dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekat olarak kılınır (Merğinani, ...

Cemaate Sonradan Yetişmek

  // 724 - Behce fetvalarından: 'İmama rükuda iken yetişen kimse, iftitah tekbirini rükuda alsa, şüruu (namaza başlaması) sahih olmaz' (H.Ec. 1/10) Açıklama: İmamı rükuda bulan kimse iftitah tekbirini ayakta alır. Sonra rükua varır. Aksi halde imama uyması sahih olmaz. 725 - İbni Nuceym Fetvalarından: 'İmam teşehhütte (tahiyyatı okumak üzere oturmakta) iken cuma namazına yetişen kimse, cuma namazını tamamlar' (H.Ec. 1/8) Açıklama: İmama cuma ...

Yeni doğan bir çocuğa nasıl isim verilir

Dinimizde yeni doğan bir çocuğa aşağıda madde madde vereceğimiz hususların uygulanması müstehap olarak görülmüştür: * Yeni doğan çocuğa süt vermeden evvel ağzına yumuşatılmış hurma gibi tatlı bir şeyler sürülür * Çocuğa doğunca veya doğumu müteakip yedinci günü adı konur * Doğduktan sonra hemen ölen çocuğa da ad konur Yıkanır cenaze namazı kılınır * Çocuğun ismini ilmiyle âmil, ehli salih bir ...

ÖNEMLİ BİR MESELE

ÖNEMLİ BİR MESELE; İmanlı olmak kadar imanı muhafaza etmek de önemlidir. Kişi, imanını muhafaza edebilmesi için küfre götüren söz, hâl ve hareketlerden sakınması lazımdır. Aksi halde kişi yapacağı bir hata ile Allah-u Tealâ korusun kâfir olabilir. Bu halden dönüp tevbe etmezse dünya ve ahireti perişan olur. Ehli sünnet itikadımıza göre başlıca üç şey insanı kâfir eder: 1-İSTİHLÂL: Manası; “Yasak ve haram olan bir şeyin helâl ve mubah ...

Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti

      Hz. Peygamberin Medine'ye hicreti, Risaletin 13.yılında (Miladi 622) olmuştur. Müşrikler her türlü iftira, işkence ve boykot uygulayarak Hz. Peygamberi ve Müslümanları davalarından vazgeçirememenin çaresizliği ve şaşkınlığı içerisindeydiler. Bir de Müslümanların Medine'ye hicret etmeye başlamaları müşrikleri iyice çileden çıkarmıştı. Qünkü her türlü gücü ellerinde bulundurdukları Mekke'de Müslümanlar ile başa çıkamamışken, Medine'de onlara yani Müslümanlara hiç birşey yapamayacaklardı. Bundan dolayı Hz. Muhammed ...

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarı : Welcome !

Authorize

Kayıp parola

Kayıt ol

more