Esmai Husna 1-'Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa hu''Allah' O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır. 2-'er-Rahman':Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada) 3-'el-Melik':Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan. 4-'er-Rahim':Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette) 5-'el-Kuddüs':Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6-'el-Selam':Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan. 7-'el-Mü'min':Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık. 8-'el-Müheymin':Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan. 9-'el-Aziz':İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız ...