You are here: »
İSLAMİ SOHBET

islami sohbet

islami sohbet siteleri ve bunlarla ilgili bir kaç küçük detay. islami sohbet siteleri irc, video chat, sesli chat ve radyo olarak bir kaç kısma ayrılırlar. sistemler geneliklle php tabanlı...
İSLAMİ SOHBET

Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti

      Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti, Risaletin ılında (Miladi 622) olmuştur. Müşrikler her türlü iftira, işkence ve boykot uygulayarak Hz. Peygamberi ve Müslümanları davalarından vazgeçirememenin çaresizliği ve şaşkınlığı...
islamisite-banner
İSLAMİ SOHBET

Ulu’l-emre itaat

4. Sure (Nisâ Suresi), 59. Ayet Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve...
İSLAMİ SOHBET

Din Kardeşliği

9. Sure (Tevbe Suresi), 11. Ayet Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. 33....
İSLAMİ SOHBET

Erkeklerin küpe takması caiz midir

Peygamberimiz () döneminden itibaren bu güne dek kadınlar süslenmek amacıyla küpe kullanmışlardır (Buhârî, Libas, 59). Bu itibarla da kulak deldirip küpe takmak, Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süslenme...
İSLAMİ BİLGİLER

Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü

84 – Soru: Kur’an-ı Kerim’in nüzulünü beyan eden ayetlerden bazısında “Enzele”, diğer bazı ayetlerde “Nezzele” ifadesiyle tabir buyurulmasının hikmeti nedir? Ve inzal ile tenzil arasında ne fark vardır? Cevap:...