Home » Posts tagged "Dini Chat"

islami sohbet

islami sohbet siteleri ve bunlarla ilgili bir kaç küçük detay. islami sohbet siteleri irc, video chat, sesli chat ve radyo olarak bir kaç kısma ayrılırlar. sistemler geneliklle php tabanlı yazılımlar olurken bir kısmıda java script seçeneği sunabiliyorlar. islami sohbet sitelerinde kullanıcıların ilk bakması gereken kriterler sitenin web sayfasındaki içeriklerin kaynakları sağlam kaynaklarmı ve ne gibi bir yol izlemektedir. buda size girceginiz islami sohbet kımsı ...
helllooooooasasasas

Hz. Peygamberin Medine’ye hicreti

      Hz. Peygamberin Medine'ye hicreti, Risaletin 13.yılında (Miladi 622) olmuştur. Müşrikler her türlü iftira, işkence ve boykot uygulayarak Hz. Peygamberi ve Müslümanları davalarından vazgeçirememenin çaresizliği ve şaşkınlığı içerisindeydiler. Bir de Müslümanların Medine'ye hicret etmeye başlamaları müşrikleri iyice çileden çıkarmıştı. Qünkü her türlü gücü ellerinde bulundurdukları Mekke'de Müslümanlar ile başa çıkamamışken, Medine'de onlara yani Müslümanlara hiç birşey yapamayacaklardı. Bundan dolayı Hz. Muhammed ...
helllooooooasasasas

Ulu’l-emre itaat

4. Sure (Nisâ Suresi), 59. Ayet Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. 5. Sure (Mâide Suresi), 33. Ayet Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların ...

Din Kardeşliği

9. Sure (Tevbe Suresi), 11. Ayet Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. 33. Sure (Ahzâb Suresi), 5. Ayet Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah ...

Erkeklerin küpe takması caiz midir

Peygamberimiz (s.a.s.) döneminden itibaren bu güne dek kadınlar süslenmek amacıyla küpe kullanmışlardır (Buhârî, Libas, 59). Bu itibarla da kulak deldirip küpe takmak, Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süslenme tarzı olarak kabul görmüştür. Müslüman erkeklerin ise kadınlara has süs eşyalarını kullanmaktan uzak durmaları gerekir. Zira Peygamberimiz (s.a.s.): “Kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar Allah’ın rahmetinden uzak olsun” ...

Osmanlı Devletinde Hıristiyanlar Ve Yahudiler

Osmanlı Devleti İçerisindeki Hıristiyanlar Ve Yahudiler * Benjamin Braude ve Bernard Lewis Çevirenler: Halil Erdemir** Hatice Erdemir*** Osmanlılar, beşyüzyıla (yarım binyıla) yakın bir süre, dağınık bir imparatorluğu tarihte örneğine nadiren rastlanabilecek bir şekilde yönetmiştir. Bu, çok yönlü ilim, teknik ve birden fazla dinî grubu içeren toplum yapısı mükemmel bir şekilde işledi. Müslümanlar, Hiristiyanlar ve Yahudiler, kendi dinlerinin gerektirdiği ayin ve ibadetleri yerine getirirken ...

Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü

84 - Soru: Kur'an-ı Kerim'in nüzulünü beyan eden ayetlerden bazısında 'Enzele', diğer bazı ayetlerde 'Nezzele' ifadesiyle tabir buyurulmasının hikmeti nedir? Ve inzal ile tenzil arasında ne fark vardır? Cevap: 'İnzal' topluca indirmek, 'Tenzil' ise ayet ayet, parça parça indirmektir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan alınarak dünya semasındaki beyt-i izzete indirilmesi, bir defada ve bir bütün halde olduğundan 'İnzal' kelimesi ile ifade edilmiş ...

 

<