Kalbe yerlesen su-i zan,dile de günah isletir. Dile nisbet edilecek günahlar sunlardir. 1. Giybet, yani kardesinin kerih gördügü bir seyi arkasindan söglemek. 2. Nemimet; bozguluk için, birinin sözünü digerine nakletmek veye nakletmeksizin çarpistirmak. 3. Yalan; hilaf-i vaki konusmak... 4 Yalan yere yemin etmek. 5, Sövmek. Sövgünün sureti çoktur. Mesela zinayi kisinin babasina veye anasina nisbet etmek. 6, Ashabdan birine sövmek... 7, Yalanci sahidlik..8, Caymaya niyet ederek ...