MUHAMMED' ismi koyma! -------------------------------------------------------------------------------- Rasûlüllah Efendimiz (sav), babaların çocuklarına güzel isimler vermelerini emretmiş, Kıyamet günü insanların isimleriyle çağırılacaklarını, isimlerin sahipleri üzerinde etkili olacağını bildirmişti. En güzel isimlerin 'Abd'lı İsimler olduğunu, özellikle de 'Abdullah' ve 'Abdurrahman' Allah'ın en sevdiği isimler olduğunu söylemiştir. 1 Kendi ismi ile ilgili olarak da: 'Benim ismimle isimlenin ama künyemle künyelenmeyin' 2 buyurmuştur. Buradan hareketle Şafiî ve Zahiriler onun künyesi ...