Son sözü Kelime-i Tevhîd olan kimsenin mükâfatı Cennet’tir . Bu durumu hadisçiler şöyle yorumlarlar: Lâ ilâhe illallah, Cennet’in anahtarıdır, ancak bu anahtarın dişleri vardır, onlarda ilâhi emirlere bağlı olmak...