İşte bundan sonra cehennemin tam ortasına sırat köprüsü kurulacak… - Ümmetini en evvel oradan geçirecek olan benim! Müslim’deki rivayette; - Sonra cehennemin üstüne köprü kurulur ve şefaate izin verilir ve “İlâhî bizi selâmette bırak, selâmette bırak” diye dua edilir. Sırattan en evvel geçmek ümmeti Muhammedîye aittir. Sonra bu münadi “Muhammed nerede” diye nida edecek. Bunun üzerine Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi vesellem ayağa kalkıp, iyisi, ...