Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir. 'Cehennemin yedi kapısı olup, onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.' (Hicr, 44). Onun, o cehennemin yedi kapısı vardır. Yani gireceklerin çokluğundan dolayı yedi giriş kapısı veyahut azgınlığın çeşit ve derecelerine göre, önce Cehennem, sonra Lezzâ, sonra Hutame, sonra Sa'îr, sonra Sekar, sonra Cehîm, sonra Hâviye isminde yedi tabakası vardır. Her kapı için, onlardan ...