Toplumu meydana getiren en küçük birlik ailedir. Aile yapısı ve düzeni sağlıklı olursa, toplum da sağlıklı olur. Aksi taktirde toplumda bozulmalar meydana gelir ve kısa zamanda dağılıp gider. Büyük bir öneme sahip olduğu için Allahu Tealâ, aile düzenini bizzat şekillendirmiş ve görev dağılımını da kendisi yapmıştır. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.” (Hucurat/13) ayeti, ailenin temelinde farklı ...