Biz Hakk’a teslim olmuş Müslümanlarız Cenab-ı Hakka, zerreler adedince, yıldızlar adedince, denizdeki dalgalar adedince, yağmur katreleri adedince hamdolsun, şükrolsun. Zira bizi taş olarak, maden olarak, ot olarak, hayvan olarak değil de insan olarak yarattı. En mükemmel insan olan, Kâinatın Efendisi, bütün âleminin nûrundan yaratıldığ Hatemü’l Enbiya, Peygamberler Peygamberi, gözümüzün nuru, canımız Muhammed Mustafa’ya (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Ümmet eyledi. O gelmeden ...