” K u r ‘ â n – ı K e r i m ‘i n E f e n d i s i ” (Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve...