Ashab-ı Suffe Örnek nesil, örnek insan Hz. Peygamber'in gergef gergef işlediği ve kendi modeline göre dokuduğu güzellik kumaşıdır. O'nun nazarının değdiği ve dîdelerinin kendisini gördüğü bir nesil. Onlar O yüzü görmenin bahtiyarlığı sayesinde İslâm ile müşerref oldular. Aslında asr-ı saâdette müslüman olan yüzbinlerin müslüman olmalarına yüzde doksan oranında tesir eden Hz. Peygamber'in kişiliğiydi. Ancak yüzde onluk bir oran Kur'an okuyarak İslâm ...