ESMAÜL HÜSNA HAKKINDA GENEL BİLGİ Arapça'da 'isim' kelimesinin çoğulu olan 'esmâ' ile 'güzel, en güzel' anlamındaki 'hüsnâ' kelimelerinden oluşan 'esmâu'l hüsnâ' terimi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîflerde Allah-ü Teala'ya nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur'ân'da geçen ilâhî isimler 100'den fazladır; muhtelif hadislerde Allah'a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâu'l hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte ...