Allah’a Sığınılacak Dört Şey Enes b. Malik (r.a)'den nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şu duayı yapardı: 'Ey Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalbpen, işitilmeyen (kabul görmeyen) duadan ve doymayan nefisten sana sığınırım.' Sonra, 'ey Allahım! Bu dördünden sana sığınıyorum' derdi.' (Nesâî, İstiâze, 21) Sevgili peygamberimizin çok anlamlı ve özlü dualarından birini içeren bu hadis, dört olumsuz şeyden Allah'a sığınmayı ...