Allah’a Sığınılacak Dört Şey Enes b. Malik ()’den nakledildiğine göre Allah Rasulü () şu duayı yapardı: “Ey Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşû duymayan kalbpen, işitilmeyen (kabul görmeyen) duadan ve...