Allaha Bağlanış ve Yönelişte Edeb Konumuza Hazret-i Peygamber' in bir hadis-i şerifleriyle başlamak isterim. Ebu Davud'un naklettiği bu hadiste Rasûllullah şöyle buyuruyor: 'Büyüklerimizin hakkını vermeyen, küçüklerimizi sevmeyen bizden değildir.'(1)Şüphe yok ki, bu hadiste zikredilen 'büyüklerin hakkı'ndan maksat, onların layık oldukları mertebeye yükseltilmeleri ve hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleridir. 'Bizden değildir' sözünden maksad da 'Gerçek mü'minlerle bir arada anılmaya layık görülmeyişleri'dir. ...