Namaz | KİTABIN METODU  Kitabın konusu, sadece Hz. Peygamber ()’in na­maz kılma şeklini açıklamak olunca, daha önce geçen se­bepten dolayı belirli bir mezhebin görüşü ile sınırlı kalmaya­ca­ğım açıktır. Ben...