Namaz | KİTABIN METODU  Kitabın konusu, sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)’in na­maz kılma şeklini açıklamak olunca, daha önce geçen se­bepten dolayı belirli bir mezhebin görüşü ile sınırlı kalmaya­ca­ğım açıktır. Ben bu­rada sadece Allah Rasûlü‎’ne (s.a.v.) ai­diyeti sabit olan hususları ele aldım. Nite­kim geçmişte de günümüzde de muhaddislerin uygulamaları bu şe­kil­de olmuştur. islami site Şair ne güzel söylemiştir: islami sohbet   Hadisçiler Peygamber’in ailesidirler Kendisiyle arkadaşlık ...