Başkalarının üzerinde olan ve nisap miktarına ulaşan alacaklar zekata tabi olup olmama bakımından üç kısımdır: 1. Kuvvetli Alacak; Bunlar, borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan...