İslâm ahlâkçılarınca ahlâkın kavram olarak yapılan tanımlar içerisinde en beğenileni İmam Gazalî’nin tanımıdır. İmam Gazalî ye göre: “Ahlâk, insan nefsinde yerleşen öyle bir yetenektir ki, fiiller, hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan, bu yetenek nedeniyle kolaylıkla ortaya çıkar.” (Seyyid Şerif Cürcânî, Tarîfat, Beyrut 1985, s.102.) Başka bir ifade ile “Hulk veya ahlâk ruha yerleşmiş bir hey’et ve şekilden, bir melekeden ibarettir ...