Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: 'Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh' 'Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul: 'Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır' derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.