Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla) GUSÜL Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî...