Home » 2017 » Ekim

Her Uygarlığın Bir Eceli Vardır

Her Uygarlığın Bir Eceli Vardır 'Her toplumsal yapının bir eceli vardır. Eceli geldiğinde ne bir an geri kalır, ne de (onu atlatarak) ileri gider.' (7.34) Ayetin bu son ibaresi Kur'an'da ecel hakkında yer alan en kesin ve keskin ifadedir. Üç yerde geçer. İlginçtir ki; üçünde de 'kişi ecelinden' değil, 'uygarlık-toplum-devlet-ideoloji (=ümmet) ecelinden' söz eder. Kur'an yalnızca,uygarlıkların bir eceli olduğundan söz etmez. Ayni zamanda ...
helllooooooasasasas

Nefsimize Neler Söylemeliyiz

Nefse Neler Söylemeliyiz? - Ey nefsim, yaptığın bütün işler kendi zararınadır. Niçin nasihat dinlemiyorsun? - Benim kâr ve zararım nedir? - Sen bir tüccarsın, kârın ebedî saadet, zararın ise ebedî felaket... Sermayen ise ömründür. Ebedî saadet ömür sermayesi ile kazanılır. Ömür tükenince ticaret kesilir. Şu anda ölmüş olsaydın, sâlih amel işleyebilmek için dünyaya geri gelmek istemez miydin? - Elbette isterdim. - Farzet ki öldün, ...
helllooooooasasasas

Çocuk Düşmemesiİçin

Dualar Acizin Duası - Afetleri Defetmekİçin Aksırınca Arabaya Binerken Ashab-ı Bedir Aşûre Günü Yapılacak Dua ve İbadetler Bayram Gecesi Duası Belli Bir Saatte Uyanmakİçin Berat Kandili Duası Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman Boş Konuşulan Bir Mecliste Oturulursa Cuma Duası Çıban ve Sivilcelerİçin Çocuğun Duası Çocuk Düşmemesi İçin Çocuk İsteyenlerin Duası Delail'ül Hayrat Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası Doğum Duası Dürr-ü Meknun Düşmanına Bakanın Duası Esma'ül Hüsna ile Dua Evden Çıkarken Okunacak Evlenemeyen Kadınlar ...

Mal miktarı değişirse zekat miktarı

n az nisab mikdarında olmak şartı ile artmaya elverişli bir mal üzerinden tam bir kamerî yıl geçip son bulmadıkça ona zekat gerekmez. Nisab mikdarı hem senenin başında, hem de sonunda bulunmalıdır. Bu mikdarın sene ortasında azalması, zekatın verilmesine engel olmaz. Aksine olarak sene içinde artan mal da, sene sonunda diğer mal ile beraber zekata tabi olur. Örnek: Bir kimsenin (1364) ...

Abdullah Bin Amr Bin As

Abdullah Bin Amr Bin As Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî. Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud harbinden başka bütün harplere katılıp, Peygamber efendimizin yanında bulundu. İlk iki harbe yaşı küçük olduğu için katılamamıştır. Katıldığı savaşlara süvâri olarak katıldı. Ayrıca harbe gidecek askerleri tâlim ile, onları savaşa hazırlamak gibi mühim vazîfelerde bulundu. Birçok harbe kumandan olarak katıldı. Askerlere binek temin et! Abdullah ...

Kaza ve Kader

    Kaza ve Kader   Kader Kader, Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi, demektir. Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, evreni, evrendeki tüm varlık ve olayları belli bir nizam ve ölçüye göre düzenleyen ilahi kanunu ifade eder. Kaza Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin ...

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua arapça ('Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah') Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Türkçe anlamı Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.
12

 

<