Home » 2017 » Mart

hz.Muhammed aleyhisselâmın Doğumu

Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bu gün, Mîlâdî 571 yılına ve Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. O gün henüz güneş doğmadan âlem nûr ile doldu. Âdem aleyhisselâmdan beri babadan evlâda intikal edegelen nûr asıl sâhibine ulaştı. O’nun doğumunu annesi hazret-i Âmine şöyle anlatıyor: “Doğum ...
helllooooooasasasas

Sükür ile ilgili âyetler

Sükür ile ilgili âyet-i kerîmeler çoktur. Meselâ Kur'ân-i kerîmde meâlen buyuruluyor ki: (Bana sükredin, nankörlük etmeyin!) (Allahtan sakinin ki sükredebilesiniz.) Allahü teâlâ sükredene bol bol ni'met verir. (Fâtir 30) Ibrâhim aleyhisselâm, Rabbinin ni'metlerine sükretti, Rabbi de onu seçip dogru yola iletti. (Nahl 121) Cenâb-i Hak, kudretinin eseri olarak insanlarin istifâdesi için bir çok hayvan yaratmistir. Bu hayvanlari insanlarin emîrlerine âmâde kilmistir. Kimine binilir, kiminin etinden, sütünden vesairesinden ...
helllooooooasasasas

Çocukların yatakları ne zaman ayrılır

  Çocukların yatakları ne zaman ayrılır? Allah Resulü buyuruyor: '... on yaşına basınca yataklarını ayırınız' Ebu Rafi'den gelen bir rivayette Allah Resulünün vefatından sonra kılıcının kabzasında bulunan bir sahifede besmeleden sonra şöyle yazılı idi: 'Yedi yaşındaki oğlan ve kız çocuklarının, oğlan ve kız kardeşlerin yataklarını ayırın.' İmam-ı Nevevi bu farklı rivayetleri birleştirerek şöyle der: 'Kız ve erkek çocuklar on yaşına basınca onların  yataklarını anne, baba, kız ve ...

her gece 5 şeyi yapmadan yatma

Peygamber efendimizz (s.a.v) hz Ali ye şöyle dedi Hz. ali Söyle Rivayet etmiş 5 şeyi yapmadan yatma 1=küs olduğun biriyle barışmadan yatma. 2=cennette yerini hazırlamadan yatma. 3=kabeyi ziyaret etmeden yatma. 4=dörtbin dirhem sadaka vermeden yatma. 5=kuranın hepsini okumadan yatma. ali r.a bu nasıl olur ya resulallah  efendimiz    peygamberimiz s.a.v  şöyle buyurdu islami sohbet 1-(10 kere) estağfurullahi el aziym ellezi lailahe illa hu el hay el kayyum ve etubu ...

Boşanma Gerektiren Sözler

      Boşamada kullanılan kınai lafızlar üç çeşittir:   1- Boşamaya ihtimalleri olduğu gibi, koca tarafından vukuu bulan boşamak istemenin reddine de ihtimali bulunan lafızlardır: 'Kalk, çık, git' lafızları gibi. Bunların, 'Seni boşadım kalk, git' manasına ihtimali bulunduğu gibi, 'Kalk, git de aramızdaki kavga bertaraf olsun' manasına olarak boşamayı reddetmeye de ihtimali vardır. 2- Hem talak'a hem de tekdire ihtimali bulunan lafızlardır: 'Sen hainsin' ...

 

<